Новини

Общи условия и правила за провеждане на кампания „Миранда“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА
Организатор на кампанията „Миранда“ на изд. Миранда и книжарници Хеликон, наричана за кратко „Кампанията“, е Миранда ООД, ЕИК 200450608, Перник, кв.Монте Карло, бл.233, вх.Б, ет.5 , представляван от Марин Канушев, наричан за краткост „Организатор“.
Организаторът си запазва правото да променя тези общи условия при условие, че публично оповести промените по същия начин, по който са обявени настоящите общи условия на Интернет страницата на Организатора: https://miranda.bg/, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в кампанията следва сами да проверяват на адрес: https://miranda.bg/ за промените в общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги уведомява.
Общите условия се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който са публикувани на следния Интернет адрес: https://miranda.bg/

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се организира на български език и се провежда във всички обекти на верига книжарници „Хеликон“. Кампанията не включва продажби в онлайн магазина на „Хеликон“, www.helikon.bg. Пълен списък на участващите обекти може да бъде видян в края на този документ.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията стартира на 01.11.2023 г. и продължава до 30.11.2023 г. или до изчерпване на количествата от подаръците. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на Кампанията при условие, че оповести промяната предварително на Интернет страницата си:

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В Кампанията имат право да участват физически лица на възраст над 16 г., които еднократно закупят издания на издателство „Миранда“ на минимална стойност 29.95 лв. в периода на Кампанията, и които приемат условията на настоящите общи условия, с изключение на служители на Организатора, на книжарници „Хеликон”, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията представлява вид лоялна програма (промоция), която дава възможност на клиенти на Организатора и на „Хеликон“ да получат подарък срещу участие в Кампанията. При еднократна покупка на издания на издателство „Миранда“ на минимална стойност 29.95 лв., клиентът има право да получи като подарък по избор една от следните книги :
Весели портрети: Красиви принцеси ISBN 9786197078503
Джобни игри: Главоблъсканици, лабиринти, рисуване Кн.3 ISBN 9786197448634
Джобни игри: Главоблъсканици, лабиринти, рисуване Кн.5 ISBN 9786197448658
Подаръците се предоставят безплатно от касите на обектите на „Хеликон“, като право да получи подарък има всеки клиент, който закупи еднократно издания на издателство „Миранда“ на минимална стойност 29.95 лв.в периода на кампанията.
Подаръците се получават непосредствено при заплащане на покупката на касите на съответния обект на „Хеликон“.
Клиентите могат да участват в Кампанията неограничен брой пъти при спазване на правилата за участие в периода на валидност на Кампанията.
Участието в кампанията се счита за валидно само ако е при направена покупка в участващите обекти на „Хеликон“ в периода на Кампанията.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА ПОДАРЪКА
Като подарък в Кампанията ще бъдат предоставени книгите:
Весели портрети: Красиви принцеси ISBN 9786197078503
Джобни игри: Главоблъсканици, лабиринти, рисуване Кн.3 ISBN 9786197448634
Джобни игри: Главоблъсканици, лабиринти, рисуване Кн.5 ISBN 9786197448658

РАЗДЕЛ 7. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ
Не се допуска размяна на подаръците за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 8. ТАКСИ
Организаторът на Кампанията няма да бъде отговорен за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите подаръци, които ще бъдат за сметка на участниците, с изключение на данъци, които по закон са задължение на Организатора на Кампанията.

РАЗДЕЛ 9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА
Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при системно нарушаване на общите условия на Кампанията или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на Кампанията се обявява на уеб страницата на Организатора: https://miranda.bg/ При прекратяване на Кампанията Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците, както и на всякакви други трети лица.
Участници, които не спазват Общите условия, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

РАЗДЕЛ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Организаторът не изисква, не събира и не съхранява каквито и да било лични данни на участниците в Кампанията.

РАЗДЕЛ 12. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато споразумение, спора се решава от компетентния съд.

РАЗДЕЛ 13. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Общите условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://miranda.bg/ за периода на Кампанията. Включвайки се в Кампанията, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

РАЗДЕЛ 15. СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА „ХЕЛИКОН“, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА
Хеликон Асеновград – гр. Асеновград, ул. „Изложение“ №2
Хеликон Благоевград – гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ №1
Хеликон Бургас – гр. Бургас, пл. „Тройката“ №4
Хеликон Бургас Център – гр. Бургас, ул. „Александровска“ №51
Хеликон Варна 3 – гр. Варна, бул. „Сливница“ №22
Хеликон Варна Център – гр. Варна, ул. „Княз Борис“ №17
Хеликон Велико Търново – гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ №17
Хеликон Враца – гр. Враца, ул. „Николай Войводов“ №18
Хеликон Габрово – гр. Габрово, ул. „Ген. Радецки“ №28
Хеликон Горна Оряховица – гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ №3
Хеликон Гоце Делчев – гр. Гоце Делчев, ул. „Търговска“ №11
Хеликон Добрич – гр. Добрич, ул. „25 септември“ №34
Хеликон Карлово – гр. Карлово, ул. „Гурко“ №10
Хеликон Казанлък – гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“ №2, магазин 3
Хеликон Кърджали – гр. Кърджали, бул. „България“ №58
Хеликон Кюстендил – гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ №33
Хеликон Нова Загора – гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски“ №34
Хеликот Пазарджик – гр. Пазарджик, ул. „2-ри януари“ №2
Хеликон Пазарджик Център – гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров“ №23
Хеликон Перник – гр. Перник, ул. „Търговска“ №7
Хеликон Плевен – гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ №161
Хеликон Плевен 2 – гр. Плевен, бул. „Данаил Попов“ №18
Хелкион Пловдив – гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ №13
Хеликон Пловдив Център – гр. Пловдив, ул. „Княз Александър I“ №29
Хеликон Разград – гр. Разград, бул. „България“ №9
Хеликон Русе – гр. Русе, ул. „Александровска“ №50
Хеликон Сливен – гр. Сливен, ул. „Цар Освободител“ №28
Хеликон Смолян – гр. Смолян, бул. „България“ №57, бл. Ела
Хеликон София – Витоша – гр. София, бул. „Витоша“ №59
Хеликон София – Славейков – гр. София, пл. „Славейков“ №1
Хеликон София – Славейков – гр. София, пл. „Славейков“ №7
Хеликон София – Съборна – гр. София, ул. „Съборна“ №5
Хеликон София – Шишман – гр. София, ул. „Цар Иван Шишман“ №27Б
Хеликон Стара Загора – гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики“ №100
Хеликон Троян – гр. Троян, ул. „Васил Левски“ №42
Хеликон Търговище – гр. Търговище, ул. „Васил Левски“ №9
Хеликон Хасково – гр. Хасково, ул. „Отец Паисий“ №14
Хеликон Шумен – гр. Шумен, бул. „Славянски“ №88
Хеликон Ямбол – гр. Ямбол, ул. „Търговска“ №29

Съжаляваме, но нищо не беше намерено.